Het Emre fonds groeit ! Het onderzoek nam twee jaar in beslag. De arbeidskosten van de full-time analist waren voor de gehele periode geraamd op f 170.000,=.

Het laboratorium van het AMC verzorgde geheel kosteloos de supervisie en stelde de benodigde apparatuur beschikbaar. Dankzij de inzet van ambassadeurs en gulle giften van de donateurs slaagde de stichting er in om f 82.075,00 bijeen te krijgen..

Het onderzoek startte per 1 januari 2000.
FondsenwervingVoor de fondsenwerving kozen we voor een werkwijze die gebruik maakt van "ambassadeurs". Dit zijn personen die over een zeer goed netwerk beschikken. Zij ontvangen een aantal uitgebreide informatie sets die zij vervolgens in hun netwerk verspreiden.

Uiteraard zijn de ambassadeurs geheel autonoom in de te volgen strategie om hun netwerk te benaderen. Onze ambassadeurs zijn er in geslaagd om een bepaald bedrag te werven waardoor het geplande vervolgonderzoek doorgang kon vinden.
De ambassadeurs
Gé Brand
Directeur Brand Management Consultants b.v.lid vertrouwenscommissie ROA.

Gerrit Brokx (overleden 11-1-2002)
Ud-Burgemeester van Tilburg.

Hans de Goeij

Directeur GGD Midden-Brabant.

Roel in 't Veld

Hoogleraar onder meer aan de Universiteit
van Amsterdam en decaan van het NSOB.
Hans Leeuwenkamp
Communicatieadviseur vereniging Eigen Huis.

Marcel Martin
Directeur Bouw, Groen en Drukkerij ,Diamantgroe.

Pieter van der Poel

Zelfstandig adviseu.

Gerrit den Uyl

Directeur bedrijfsvoering Provincie Utrecht.
Jack van Rens
Adjunct-directeur projectontwikkeling Van Wijnen Zuid bv.

Uri Rosenthal
Hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, lid Eerste Kamer.

Gerrit den Uyl

Directeur bedrijfsvoering Provincie Utrecht.