Waar gaat het om? Emre Can, een Tilburgs jongetje met een ernstige stofwisselingsziekte. Hierdoor liep hij een grote ontwikkelingsachterstand op en was er sprake van spasticiteit

Prof. dr. Barth van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) heeft onderzoek bij hem verricht. Helaas waren destijds de wezenlijke kenmerken en oorzaken van de ziekte onduidelijk. Om in de toekomst scherpere diagnoses te kunnen stellen en de juiste therapieën te vinden, was verder onderzoek noodzakelijk.
Het onderzoek is gecontinueerd door Prof. dr. R.J.A. Wanders.

In normale gevallen zijn voor dit soort onderzoek budgetten beschikbaar. Emre was echter een "bijzonder geval"; er zijn maar 20 kinderen in de wereld met een vergelijkbaar ziektebeeld, derhalve was er geen budget voor nader onderzoek.

Om dat noodzakelijk onderzoek toch mogelijk te maken is een stichting in het leven geroepen. Deze stichting heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek via een alternatieve route mogelijk te maken.

Waar een wil is, is een weg.
Medisch: Het onderzoek is afgerond. De stichting financieert op dit
moment andere projecten waaronder studiekosten
van kinderen in het buitenland.
ABN-AMRO NL75ABNA0558859666 ten name van Stichting Emre in Tilburg.
Onze hartelijke dank voor Uw bijdrage !